Boom herplanten

Is na het verstrekken van een kapvergunning uw boom gekapt? Dan bent u in sommige gevallen verplicht om binnen één jaar uw boom te herplanten. Dit noemen wij herplantingsplicht. Bij uw provincie kunt u hier meer informatie over opvragen. Voor meer informatie online kunt u ook op de website van het RVO terecht.

Boom herplantingsplicht

Is herplanten niet realiseerbaar?

Is het herplanten van een boom in uw tuin niet realiseerbaar? Dan kunt u er ook voor kiezen om gebruik te maken van herplant op afstand. Dit wordt geregeld via het Gemeentelijke Bomenfonds. De vergunninghouder krijgt een voorschrift opgelegd om de herplantwaarde van een boom geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Deze vergoeding word gestort in het Gemeentelijke Bomenfonds.

Het Gemeentelijke Bomenfonds is een fonds waaruit de aanplant van nieuwe bomen word bepaald op plekken waar deze goed passen. Het Gemeentelijke Bomenfonds vindt het belangrijk dat er net zoveel nieuwe bomen terug worden geplant als dat er worden gekapt.

Heeft u een vraag over het herplanten van bomen of de herplantingsplicht? Dan horen wij dat graag.

Menu