Uw boom laten verwijderen

Is uw boom ziek of (bijna) dood? Heeft de boom schade door storm? Wordt deze te gevaarlijk voor u, uw huis en uw omgeving? Belemmert deze het zicht of staat hij in de weg? Is er teveel blad in de tuin? Zijn er verhardingen door opgroeiende wortels? Beschadigd uw boom kabels, leidingen, riolering of bestrating? Staat de boom te dicht op de erfgrens? Dan is het verstandig om ons even naar de boom te laten kijken. Door de boom en zijn leefomgeving te bestuderen kunnen wij u advies geven over de juiste manier van snoeien of verwijderen. De werkzaamheden verschillen per situatie of passen beter bij uw wensen.

Boom verwijderen boomverzorging

Dave Bijlsma Boomverzorging is gespecialiseerd in het verwijderen van bomen in allerlei soorten en formaten

Boom verwijderen rooien

Uw boom laten rooien

Bent u van plan om op het stuk tuin waar de boom staat een nieuw stuk tuin aan te leggen of hier iets op te bouwen? Dan raden wij u aan om de boom te laten rooien. Bij het rooien van een boom wordt de volledige boom inclusief boomstronk verwijderd. Wij raden u aan dit te laten doen behulp van een stobbenfrees. Op onze stobbenfrees pagina kunt u meer lezen over het frezen van stobben.

Uw boom laten kappen

Door de boom te kappen zorgen wij er voor dat deze klimmend word weggezaagd. Wij verwijderen tijdens het omhoog klimmen stuk voor stuk alle takken, waarna de top volgt. Vervolgens word de stam in kleine stukken gezaagd en naar beneden begeleid met behulp van een afvangsysteem. Deze techniek word gebruikt bij reguliere kleine tuinen, of tuinen waar groen, huizen of objecten staan die niet beschadigd mogen worden.

Boom verwijderen
Boom verwijderen vellen

Uw boom laten vellen

Als u de boom laat vellen, wordt deze in zijn geheel boven het maaiveld afgezaagd. Hier zal wel ruimte voor moeten zijn, de boom is namelijk vaak groter dan u denkt. Ook is het belangrijk dat er geen gebouwen, huizen, objecten of ander groen in de buurt is wat niet mag beschadigen. Deze techniek is vaak bij grote tuinen, velden of bossen van toepassing.

Na het vellen of kappen van de boom blijft de stronk over. De stronk kunt u laten staan of u kunt er voor kiezen om deze te laten frezen. Dit kan meteen of een korte tijd later na het vellen of kappen van uw boom. Op onze pagina over stobbenfrezen kunt u meer lezen over het verwijderen en frezen van boomstronken

Snipperen en afvoeren groenafval

Tijdens of na de klus word het overgebleven hout versnippert. Wij brengen deze naar onze snipperhoop waar de snippers zullen worden gerecycled en gebruikt voor andere nuttige doeleinden. Houtafval wordt vaak gerecycled tot nieuwe grondstoffen of omgezet als biomassa voor de opwekking van groene energie.

boom verwijderen snipperen
Boom verwijderen vellen

Boom herplantingsplicht

Is na het verstrekken van een kapvergunning uw boom gekapt? Dan bent u in sommige gevallen verplicht om binnen 1 jaar uw boom te herplanten. Dit noemen wij herplantingsplicht. U kunt op onze boom herplantingsplicht pagina terecht voor meer informatie. Of bezoek de website van uw gemeente om hier meer informatie over op te vragen.

Het verstrekken van een kapvergunning

Dave Bijlsma Boomverzorging is ervaringsdeskundige op het gebied van kapvergunningen. Op onze kapvergunning pagina vertellen wij u meer over een kapvergunning en de aanvraag hiervan. Heeft u vragen over een kapvergunning en de kosten hiervan? We informeren u hier ook graag telefonisch verder over.

Menu