Het broedseizoen

Nesten van bepaalde vogels zijn wettelijk beschermd. In het vogelbroedseizoen mag uw boom, struik of haag dus niet gesnoeid of verwijderd worden. Hierdoor loopt u namelijk de kans dat u het broedproces van de vogel en zijn eieren verstoord. Dave Bijlsma Boomverzorging kan u adviseren over het snoeien of kappen van uw boom of haag in het broedseizoen.

Wanneer is het broedseizoen voor vogels?

Deze duurt eigenlijk de gehele periode dat de vogels broeden. Men gaat er vanuit dat dit vanaf maart tot juli zou kunnen duren.

boom broedseizoen

Gedragscode

Toch zijn er soms snoei-of kap werkzaamheden die in overeenstemming met een goedgekeurde gedragscode onder strikte voorwaarden zijn toegestaan. De indicatieve natuurkalender voor vogels wordt hiervoor als richtlijn gebruikt.

Ontheffing

Om uw boom of struik te kunnen snoeien in het broedseizoen zult u ontheffing aan moeten vragen bij de provincie. Deze ontheffing kan u alleen worden verleend als er u zich houd aan strikte voorwaarden:

Het mag geen bevredigende oplossing zijn.

Het snoeien of verwijderen moet nut hebben voor u en anderen in uw omgeving.

Er zijn geen gevolgen voor de desbetreffende soorten.

Menu